lotirapedres.com | Restauració i rehabilitació

Restauració i rehabilitació

Les obres de restauració són les que tenen per objecte la restitució d’un edifici, o de part d’aquest, a les seves condicions o estat original. Les obres de rehabilitació són aquelles intervencions sobre un edifici que milloren les seves condicions de salubritat, habitabilitat, aporten major confort, seguretat o adorn.

VEURE ELS PROJECTES