lotirapedres.com | Escultura

Escultura

L’escultura (del llatí culptura) és una de les belles arts. A diferència de la pintura, la qual es crea en un pla –un espai fictici de dues dimensions–, l’escultura ho fa en un pla tridimensional exempt o en relleu.

VEURE ELS PROJECTES